Tekeningen

De tekeningen zijn parallel ontstaan naast mijn werk als Architect. Sommige dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Op papier kan je je fantasie de vrije loop laten en de mooiste en onmogelijkste dingen verzinnen. Het is een surrealistische wereld die ik laat zien waarin de mens een ondergeschikte rol speelt. Landschappen, gebouwen en horizonnen vragen nadrukkelijk om hun aandacht. Vreemde dingen duiken op in het landschap en staan op de meest onmogelijke plekken. Vierkante koeien in de wei en een zinloos bouwbord midden op zee. Is het een vlag of is het de zee? De beschouwer van de tekeningen wordt zo op een ontdekkingstocht gestuurd…