Eindhoven: Sunken Land

Zelfs de hoge zandgronden zijn in 2075 onder water gelopen. Op de plek van welschap ligt een kunstmatig eiland. Speciaal gemaakt voor het landen van grote zeppelins, hét nieuwe vervoermiddel van de toekomst*.

Het centrum van Eindhoven is gered van de zondvloed. Een hoge dijk beschermd het gebied binnen de rondweg voor het water. De nieuwe satelliet eilanden, dicht bevolkt en met alle voorzieningen, ontlasten de stad. Ze zijn zo vormgegeven dat ze zware stormen kunnen doorstaan. Soms kunnen er dagen, zelfs weken geen zeppelins landen vanwege de harde wind. Maar de voorraden op het eiland zijn toereikend om het lang vol te houden.

Niemand had het voor mogelijk gehouden dat het zó nat zou worden. Toen bleek dat het water binnen één jaar naar recordhoogte zou stijgen is in Eindhoven direct begonnen met de aanleg van de “muur”, zoals de dijk inmiddels in de volksmond heet. Andere steden liggen wel onder water. Ze waren te laat of hadden geen geld meer voor de aanleg.

Buiten de muur overheersen de elementen. Het is zelden goed weer. Eindhoven ligt midden op zee. Het is geen pretje hier te vertoeven. Liever gaan de mensen naar de bergen. Maar dit gebied zit inmiddels overvol. Hoog en veilig, maar wel koud!

Inmiddels is de regering begonnen met de uitvoering van het deltaplan 3.0. Men realiseert zich dat het een illusie is om al het verdronken land terug te veroveren op de elementen. Een andere zorg is de nu voorspelde ijstijd. Het zal voordelen opleveren omdat de ommuurde steden, die gered zijn, onderling beter bereikbaar worden over het ijs.

Inmiddels is in Eindhoven elk stukje grond bebouwd en zijn er diverse woontorens bij gekomen. Een groot probleem is het afval. Door diep de grond in te gaan met het vuilnis is dit voorlopig naar tevredenheid opgelost. Maar hoe lang nog? De eerste bouwaanvragen om ondergronds te gaan bouwen zijn inmiddels ingediend. Enerzijds om van de stabiele temperatuur van 12 graden Celsius onder de grond te kunnen profiteren, anderzijds om de woningnood te kunnen oplossen. Iedereen houdt zijn hart vast wat voor woongemeenschappen dit gaat opleveren.

“Ik realiseer me dat ik een van de gelukkigen ben die dit allemaal overleefd heeft. Maar ik zou willen dat we de klok terug konden zetten naar het jaar 2012.”

*Sinds de revolutionaire ontdekking dat uit zuurstof brandstof kan worden gemaakt, zijn zeppelins weer in zwang geraakt. Het zit zo. De grote bel lucht in de zeppelin is dus tevens de brandstoftank. Motoren om de lucht van buiten aan te zuigen en om de propellers te laten draaien worden gevoed uit de lucht in de zeppelin. Deze nieuwe revolutionaire motoren draaien op een, eerst onzichtbaar element @, in de zuurstof. De ontdekker van dit element wil tot op de dag van vandaag niet zeggen hoe hij er achter is gekomen.