De Bewoonbare Berg

De Bewoonbare Berg

Waar kan een mens meer van de natuur genieten dan in de bergen?
Maar in de bergen moet je je aanpassen aan het ritme dat daar wordt aangegeven.
Klimatologische condities zijn op die plek allesbepalend en dicteren ons hoe we daar kunnen leven. Tot 5000 meter hoog kunnen we ons nog redelijk aanpassen als het weer niet te extreem is.
Maar daarboven komen we letterlijk in “ademnood”. We zijn daar niet meer gewenst, al denken de meeste alpinisten daar anders over. De maquette “de Bewoonbare Berg” is een model dat laat zien dat we de kwaliteiten van een berg kunnen gebruiken. We maken de berg namelijk bewoonbaar!
De bestaande berg wordt doorboort met een tunnel. Vanuit de tunnel voeren liften omhoog naar de appartementen die uit de rotsen zijn gehakt. Elk appartement heeft een groot terras dat als een soort “halfrond“ adelaarsnest aan de berg hangt.
Geniet van het uitzicht!

Accomodation Alp

Where a person can enjoy more of nature than in the mountains?
But in the mountains you have to adapt to the rhythm as indicated.
Climatic conditions are all determined on the spot and dictate to us how we can live there.
Up to 5000 meters we can still adjust reasonable if the weather is not too extreme. But above 5000 meters we literally get no “breath”. We are no longer desireble there. But mountaineers have a different opinion about that.
The model “Accomodation Alp” is a model that shows that we can use the qualities of a mountain. We make the mountain namely habitable! The existing mountain is pierced by a tunnel. Lifts run from the tunnel up tot he apartments which are carved out of the rocks. Each apartment has a large terrace as a “hemisphere eagle’s nest” that hangs on the mountain.
Enjoy the view!